Środki z Unii Europejskiej

 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
działanie:
1.4. Wsparcie MŚP
poddziałanie:
1.4.1. Dotacje bezpośrednie

Firma P.W. BONUS Sp. j. zrealizowała projekt pt. „Wprowadzenie innowacyjnej usługi przetwórstwa bakalii oraz rozbudowa PW BONUS” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. w okresie 09.07.2016 r. do 13.08.2018 r.

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest wprowadzenie udoskonalonych produktów poprzez realizację celów szczegółowych takich jak:
– zakup nowych maszyn i urządzeń,
– rozbudowa PW BONUS,
– zwiększenie innowacyjności spółki
– wdrożenie zakupionych prac badawczo-rozwojowych,
– wzrost zatrudnienia w spółce.
Planowanym efektem projektu jest rozwój oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PW BONUS na rynku.

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 09.07.2016r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 2 183 126.12 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 855 400,00 PLN
http:/home/u320649/domains/pwbonus.pl/public_html/www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7298240

 

 

Poprzednie

Firma P.W. BONUS Sp. j. zrealizowała projekt pt. „Zakup linii technologicznej do przetwórstwa orzechów oraz rozbudowa budynku produkcyjnego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „ Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w okresie od 10.09.2009r. do 31.08.2012r. :

– całkowita wartość projektu: 1 048 264,08 PLN

– kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 366 213,00 PLN.

 

 
 

©2024 PWBonus. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.