Jakość Produktów

Jakość Produktów

Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom produkt wysokiej jakości.

Naszym celem jest:

  • zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klienta
  • wytwarzanie zdrowych, wysokiej jakości produktów
  • wytwarzanie produktów w szerokim asortymencie

Tak sformułowaną politykę jakości realizujemy poprzez:

  • wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 22000:2006
  • zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa naszych produktów poprzez stosowanie w produkcji zasad Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP
  • doskonalenie technologii i procesów wytwarzania w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań odbiorców
  • ciągłe motywowanie pracowników na rzecz nieustannej poprawy jakości oraz podnoszenia ich kwalifikacji
  • zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy
  • stosowanie surowców i opakowań zapewniających produkcję wyrobów o oczekiwanej przez klientów jakości
 
 

©2024 PWBonus. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.